Beste geïnteresseerden, beste sympathisanten van het project “De Nacht”.

Om het project tot een goed einde te brengen, hebben we een crowdfunding gestart op het platform van Ulule om een klein kapitaal te verzamelen die ons in staat zal stellen de post-productie te verwezenlijken.

Voornamelijk de creatie van de muziek alsook de eind-mixage in een professionele studio worden hiermee bekostigd.

Je kunt ons dus helpen door een bijdrage te geven. Elke bijdrage, hoe klein ook, krijgt een artistiek geschenkje als “tegenprestatie” bovenop het feit dat jullie het project daadwerkelijk financieel steunen.

Dank bij voorbaat!

Klik hier om te beginnen.


Best friends, dear sympathizers of the project “The Night”.

In order to bring the project to a successful conclusion, we have started a crowdfunding project on the Ulule platform to raise a small capital that will allow us to realize the post-production.

Mainly the creation of the music as well as the end-mixing in a professional studio will be financed with this, so you can help us by giving a contribution.

Each contribution, no matter how small, will receive an artistic gift as a “counterpart” on top of the fact that you actually support the project financially.

Thanks in advance

Click here to start – in Dutch.

Click here to start – in French.

 

Share the nightproject