Elektrische nachten

We kunnen ons de nachten van voor de industriële revolutie niet meer voorstellen: de nachten zonder gas- of elektriciteitsverlichting . Wat deden de mensen toen ? Was er ‘s nachts een uitgangsleven of bleven de meesten binnenshuis? Dit zou een aparte studie vereisen. Feit is dat sinds de introductie van de straatverlichting nieuwe omgangsvormen ontstaan zijn die vandaag steeds talrijker worden: we kunnen ons géén nacht meer voorstellen zonder enige vorm van verlichting die de mensen met elkaar verbindt.

Nicolas Restif de la Bretonne zag eind 18e eeuw reeds de schoonheid van straat- en andere verlichting in de nacht: “… la lueur des réverbères, tranchant avec les ombres, ne les détruit pas, elle les rend plus saillantes: c’est le clair-obscur des grands peintres.

Sindsdien zijn de stedelijke nachten koortsig en uitbundig. Tijdens dolle carnavalsdagen bv. wordt de nacht de tijd voor ontelbare nieuwe vormen van lichtbronnen die de magie van het uitzinnig gebeuren verder onderstreept.

Gelijkenis

De nacht produceert beelden van gelijkenissen.

Ik kreeg gisteren een mail van Maurice Vanderstadt, een bevriende zen-monnik, die in zijn archief volgende schilderij vond, die hij jaren geleden had gemaakt. Hij vond de gelijkenis met één van mijn beelden heel frappant. 🙂

Zomernachten

De warme zomerdagen komen er aan. Kun je dat ’s nachts ook zien ? Is er een verschil met koude nachten ? Is dat verschil in het geluid waar te nemen ? Of gewoon in meer of minder mensen op straat ? En meer of minder activiteiten ? Afwachten wat het wordt…

Oorspronkelijk had ik het idee om niet in de zomer te filmen omdat de nachten geen “echte” nachten zijn: te kort, te zwoel, te onrustig. Misschien moet ik dat beter onderzoeken…

Deze opkomende maan heb ik gefilmd in mijn pijama vanuit het zichtpunt van mijn tuin, twee dagen geleden rond middernacht.

 

Regen

Iedereen heeft een goede reden om de nacht te ontwijken: te koud, te donker, te winderig, te onguur… Ik heb die redenen ook. Voor deze opnames heb ik mij letterlijk uit de warmte van mijn thuis moeten losscheuren om in de wind en de regen enkele opnames te gaan maken. Na een uur was het voorbij en ontmoette ik die twee sierlijke zwanen. – Opname van 15 maart 2019 tussen 20u30 en 21u30

Crowdfunding is begonnen – Crowdfunding has started

Beste geïnteresseerden, beste sympathisanten van het project “De Nacht”.

Om het project tot een goed einde te brengen, hebben we een crowdfunding gestart op het platform van Ulule om een klein kapitaal te verzamelen die ons in staat zal stellen de post-productie te verwezenlijken.

Voornamelijk de creatie van de muziek alsook de eind-mixage in een professionele studio worden hiermee bekostigd.

Je kunt ons dus helpen door een bijdrage te geven. Elke bijdrage, hoe klein ook, krijgt een artistiek geschenkje als “tegenprestatie” bovenop het feit dat jullie het project daadwerkelijk financieel steunen.

Dank bij voorbaat!

Klik hier om te beginnen.


Best friends, dear sympathizers of the project “The Night”.

In order to bring the project to a successful conclusion, we have started a crowdfunding project on the Ulule platform to raise a small capital that will allow us to realize the post-production.

Mainly the creation of the music as well as the end-mixing in a professional studio will be financed with this, so you can help us by giving a contribution.

Each contribution, no matter how small, will receive an artistic gift as a “counterpart” on top of the fact that you actually support the project financially.

Thanks in advance

Click here to start – in Dutch.

Click here to start – in French.